Winterhulp Nederland

Collectebus W.H.N. ©Geheugen van Nederland

Op 22 oktober 1940 was op initiatief van A. Seyss-Inquart de Stichting Winterhulp Nederland (WHN) opgericht. De stichting was opgezet naar het Duitse voorbeeld van de Duitse 'Winterhilfe' (WHW). De stichting stond onder leiding van C. Piek. In juni 1942 werd hij vervangen door NSB'er F.W. van Vloten. In de vier jaren van haar bestaan had de stichting door collectes, loterijen, vrijwillige donaties en donaties van bedrijven samen werd in totaal ongeveer 30 miljoen gulden bij elkaar gedoneerd. Een groot deel van het geld werd overgemaakt naar de Nederlandse Volksdienst die verantwoordelijk was voor de besteding.

 

De Winterhulp werd door de Nederlandse bevolking al snel beschouwd als een propaganda onderdeel van de Duitse bezetter. Dat werd versterkt door het beeld van NSB'ers in uniform, die collecteerden voor de Winterhulp. Daarom liepen de inkomsten uit collectes snel terug. Op 'Dolle Dinsdag', 5 september 1944, stortte de organisatie van de Winterhulp ineen.

Collectebus W.H.N. en sprookjes spelden van de sprookjes serie.