Het Dagelijks Leven

Voor Volk en Vaderland

Voor Volk en Vaderland © Oorlogsleven
© Oorlogsleven

Dit zakformaat boekje is uitgegeven door voor het 10 jarig bestaan van de N.S.B. in 1941. Er wordt gekeken naar de terugblik van de voor gaande jaren van de Beweging en een vooruit blik naar de komende toekomstige jaren van de N.S.B. 

 

Het betreft hier om de tweede uitgebreide druk van februari 1943.

 

 Voor Volk en Vaderland

C. van Geelkerken

Nenasu, februari 1943

Persoonlijke documenten set PGEM

© Oorlogsleven
© Oorlogsleven

Persoonlijke documenten set van de heer D.W. Besselink. Hij was monteur bij de Provinciale Geldersche Electriciteits-Maatschappij. In de set zitten verschillende ausweises voor vrijstelling voor het inleveren van fietsen aan Wehrmacht soldaten.

 

 

Op 18 juli 1941 werd hij opgeroepen om op 19:45 aanwezig te zijn aan de Rozengaardscheweg te Doetinchem. In zijn oproep staat beschreven dat hij "gedurende vier uren bewakingsdiensten te verrichten bij kabels van de Duitscge Weermacht, waarbij de ter plaatse door de Politie te verstrekken nadere aanwijzingen stipt moeten worden opgevolgd.

 

Iedere bewaker is persoonlijk verantwoordelijk voor het hem ter bewaking opgedragen gedeelte. Niet voldoen aan deze lastgeving wordt gestraft! Zij die met een Duitsche vrouw getrouwd zijn, tot de N.S.B. of de N.S.N.A.P. behoren, zijn verplicht zulks door overlegging van bescheiden te bewijzen." 

© Oorlogsleven
© Oorlogsleven

Het "fietsplaatje"

Rijwielbelastingsplaatje 1940 - 1941

Rijwielbelasting © Oorlogsleven
© Oorlogsleven

Rijwielbelastingsplaatje 1940 - 1941. Dit was de laatste uitgave. Op last van de N.S.B. en de bezetter zijn deze belastingsplaatjes afgeschaft

Onze voeding in Distributietijd

Onze voeding in Distributietijd 

R. Lotgering Hillebrand 

Amsterdam, H.J.W. Becht, 1940

N.S.B. ring

Goud om Staal = NSB 1940

N.S.B. Ring © Oorlogsleven
© Oorlogsleven

Doordat de Nationaal Socialistische Beweging (kortweg N.S.B.) nadrukkelijk de kant koos van het fascistische Italië van Mussolini en het nazistische Duitsland van Hitler. Werd door veel leden het lidmaatschap opgezegd en de N.S.B. de rug toegekeerd. Dit werd versterkt doordat de leider van N.S.B. (Anton Mussert), Hitler bezocht in Berlijn op 16 november 1936. Door die grote terugloop van leden en de contributie en schenkingen, liep de N.S.B. veel inkomsten mis. Om deze terugloop op te vangen en de partijkas weer aan te vullen lanceerde de N.S.B. de actie "Zilver voor ijzer - Goud voor staal". Leden konden edelmetalen inleveren waarvoor ze als dank deze afgebeelde stalen ring met inscriptie ontvingen. De gebondenheid aan de N.S.B. partij voerde soms zo ver dat echtparen hun gouden sieraden en zelfs hun gouden trouwringen voor de N.S.B.-partijkas beschikbaar stelden.

N.S.B. ring © Oorlogsleven
© Oorlogsleven

Begunstigende leden SS

Draagspeld begunstigende SS leden

Assen, 1945

© Oorlogsleven
© Oorlogsleven

Tijdens de bevrijding van Assen hielpen verschillende verzetsgroepen mee om foute Nederlanders, moffenmeiden en ondergedoken Duitse soldaten op te sporen en ze op te pakken om te berechten. De vader van de schenker van dit object zat ook bij zo een verzetsgroep. Hij hielp mee om deze mensen op te pakken en af te voeren. Als souvenir en om aan deze periode terug te denken  nam hij van elk persoon dat hij oppakte een object mee dat hij wilde bewaren.

 

Een van deze objecten die hij als souvenir mee nam was deze draagspeld voor begunstigende SS leden. 

 

Tijdens de bezetting (vanaf 1942) was er een mogelijkheid om je tot de Nederlandse SS toe te treden zonder dat je als soldaat naar het front gestuurd kon worden. Je werd dan voor minimaal 1 gulden per maand een Begunstigend Lid van de SS. Als tegenprestatie kreeg je een draagspeld en ontving je maandelijks verschillende Vormingsbladen van de SS. Ook ontving je het maandblad ‘de Hamer’ dat door en voor de Volksche Werkgemeenschap is uitgegeven.

 

Begunstigende Leden waren niet meer dan donateurs van wie, tijdens het inschrijven, alleen een verklaring werd opgemaakt dat men van zuiver ‘Arische’ afkomst was, je niet tot een vrijmetselarij of verzetsgroep behoorde of had behoord en men voorstander was van de Groot Germaanse gedachten. Wel werd verwacht van een Begunstigend Lid dat men binnen hun eigen werkkring en milieu de SS en Germaanse gedachten zou propageren.

 

Tijdens de eedaflegging van de Leider van de Nederlandse SS (SS voorman J.H. Feldmeijer) op 17 mei 1942 aan Adolf Hitler, werd geacht dat de Begunstigende Leden zich moreel achter deze eed zouden staan. Ook werd vanaf dan verplicht dat aankomende Begunstigende Leden bereid waren om toe te treden bij de Waffen SS en om mee te vechten.

© Oorlogsleven
© Oorlogsleven

Vrijstelling voor het reizen na spertijd

Vrijstelling © Oorlogsleven
© Oorlogsleven

Deze vrijstelling van 23 augustus 1942, uitgegeven aan een reiziger die na de spertijd via de snelste en kortste weg naar huis toe te begeven. Hij is uitgegeven door de Politie Rotterdam, de Hoofd-Commissaris van e Politie, J.J. Boelstra.

De tweede distributiestamkaart

©Oorlogsleven
De tweede Distributiestamkaart ©Oorlogsleven

De verouderde Distributiestamkaart uit 1939 werd door vele vervalsingen en diefstallen uit distributiekantoren, dat de registratie van de Duitsers vrijwel waardeloos was geworden. Dat beseften ook de Duitsers, reden dat er een nieuwe distributiestamkaart werd ingevoerd, Hierdoor was er zeker paniek bij het verzet.

 

De nieuwe stamkaart zou alleen geldig zijn in het eigen district, dus de woonplaats die officieel op het persoonsbewijs stond aangegeven. De stamkaart moest door ieder persoonlijk in zijn woonplaats worden opgehaald. Op het persoonsbewijs werd dan een zegel geplakt, waarvan het nummer correspondeerde met dat op de nieuwe stamkaart, elke gemeenten had een eigen nummer. Bij de uitreiking hielden Duitsers en NSB’ers toezicht. Lange registers van gezochte personen waren er aanwezig. Wie toch ging liep in de val.

 

Voor meer informatie zie Alles op de bon.

N.S.B. Winterhulp

N.S.B. Winterhulp collectie van december 1940 met als thema spookjes . De opbrengst ging naar de arme onder de bevolking. 

Terug naar: